Bli frelst?

Å bli frelst er ikke vanskelig, selv om det kanskje er blitt fremstilt som det. Tror du det handler om å følge regler og bud? Men da kan jeg gi deg en gledesnyhet, for det gjør nemlig ikke det! Å bli frelst handler om å ta imot Jesus i hjertet sitt, som sin Frelser og Redningsmann. Bibelen sier at alle har syndet og mangler Guds ære. Men Jesus tok din synd og døde for at du skulle bli satt fri fra den. Så reiste Gud ham fra de døde for at også du skal få ha evig liv i himmelen.

Det er 100% nåde, og ingenting av eget strev. Frelsen tas imot gjennom tro på og bekjennelse av evangeliet. Romerbrevet 10, 9-10 skriver det sånn:

"For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst."


Vil du ha Jesus i hjertet og ta imot et evig liv hos Gud? Be da denne bønnen:
"Herre Jesus, jeg tror Du er Guds Sønn. Tilgi meg mine synder, rens meg for all urett, frels meg Jesus, jeg gir deg mitt liv i dag. Jeg omvender meg fra det gamle og strekker meg etter det Du har for meg. Hellige Ånd, Fyll meg med din kraft! Jesus kom å vær min Frelser og Herre. Takk for at jeg frelst er blitt, Jesus fyll meg med Ditt liv. 
I Jesu Kristi Navn.
Amen."
 

Jesus ønsker å gi deg av Sin kjærlighet idag. Ta imot Ham og kjenn at Han er god! Hver gang noen blir frelst er det jubel i himmelen! Det er det største som kan skje i noens liv.

Ta kontakt med noen kristne rundt deg eller en menighet dersom du har valgt å få Jesus inn i hjertet idag. Du er også velkommen til å sende meg en mail på victoriaaavik@hotmail.com.