mandag 5. mai 2014

Gud hater skilsmisse

Jeg tror mange av oss kristne har beveget oss helt i feil retning. Vi har blitt som fariseerne og de lovlærde som "siler myggen, men sluker kamelen", som Jesus sa (Matt 23,24). På én ting av Guds Ord står vi urokkelig fast, men på andre ord som har kommet fra samme Gud - for det finnes jo strengt tatt ingen andre - da er vi liberale og mener at det er en annen tid. At vi må tilpasse oss.

Først og fremst: Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid (Heb 13,8). Det kan vi være enige om. Jesus er det synlige bildet av Gud Far, og de er ett. "Den som har sett Meg, har sett Faderen", sa Jesus (Joh 14,9). Med andre ord; Pappa Gud er den samme i går, i dag og til evig tid. Han har aldri forandret seg. Vi er i en ny pakt, i nådens pakt, og det er satt oss i en helt annen situasjon, men det betyr ikke at Gud har forandret seg. For om Gud bare kunne forandre sine "preferanser", så hadde Jesu Kristi død vært forgjeves. Så Gud har aldri forandret seg.

Gud er god, full av miskunn, nåde og barmhjertighet. Han er en kjærlig Pappa, som elsker ethvert menneske med en evig kjærlighet. Guds nåde er uendelig stor og virkelig herlig! Jeg kan aldri komme bort fra Guds fantastiske nåde. For han gjør ikke med oss etter våre misgjerninger, virkelig ikke. Han er en Gud som elsker å tilgi mennesker og la det spire frem der det ser ufruktbart ut.

Og Gud er hellig, majestetisk, allmektig og en fortærende ild. Det er ingen motsetning til at Gud er god og nådig. Uten at Han hadde vært hellig, så hadde Hans kjærlighet vært feilbar. Men fordi Han er Gud, allmektig, hellig og sterk, så er Hans kjærlighet ufeilbar. Og Gud er "allergisk" (i mangel på bedre ord) mot synd. Klart, Jesus Kristus tok på seg all vår synd og forsonet verden med Pappa Gud. Men likevel så har synd store konsekvenser. Å leve i synd - altså når du fortsetter å gjøre synd bevisst uten å ville omvende deg, så kan du ikke lenger være frelst. Gud er nådig, ja, men hvilken himmel ville det vært om synd var tillatt der? Da hadde det bare blitt en ny jordklode, full av sorg, ondskap og hykleri. Synd trenger tilgivelse og tilgivelse kommer fra Gud når vi omvender oss. For 1 Johannes 1,9 ER skrevet til kristne.

Jeg elsker Guds hellighet og majestet! Han er ikke bare "my homeboy", selv om jeg ser på Han som min nærmeste venn. Han er min Pappa Gud og jeg er Hans datter. Jeg vil være ydmyk overfor Ham, selv om jeg aldri er redd for å nærme meg Ham. For på grunn av Jesu blod har vi fått frimodighet til å komme helt inntil Guds trone, og finne hjelp og nåde i rett tid (Heb 10,19). Gudsfrykt er sunt, og det er ingen "verdslig frykt" som gjør oss handlingslammet. Det er ikke som å være redd for mørket. Ta det fra ei som brukte å være veldig redd tidligere! Gudsfrykt er å ha en hellig respekt for Gud, være underordnet og å hate det onde (Ordsp 8,13). Gudsfrykt er begynnelsen til visdom, sier Salomo (Ordsp 9,10). Så da er vel mangel på gudsfrykt begynnelsen til dårskap også da?

For med bakgrunn i det jeg til nå har skrevet, så vil jeg gå videre på det temaet at vi som kristne har beveget oss helt i feil retning. Vi roper høyt om én type synd, men vi pakker en annen i bomull. For mange av oss har hatt en mening om homofile ekteskap, noe som SELVFØLGELIG ikke er greit i følge Bibelen. Om noen mener det motsatte, så må du seriøst få nye briller! Og jeg vet at mange har sagt at, ja, homofile ekteskap er helt greit, fordi Gud er kjærlighet. Men kjærligheten har sin glede i sannheten (1 Kor 13,6). Sannheten er at Jesus Kristus ønsker å sette mennesker fri fra sine synder. Ikke å la dem leve i den og gå evig fortapt. Og jeg spør som en biskop spurte; "For hvor er vel Guds kjærlighet da?" (dersom de homofile ikke kunne få gifte seg i kirka), og ja, hvor er vel Guds kjærlighet dersom vi lar dem gifte seg, vi velsigner synden og aldri hjelper dem ut av den? Kjære biskop, hvor er vel Guds kjærlighet i deg, dersom du ikke kan lede synderen til frelse når han kommer til deg, istedenfor å velsigne hans tur til helvete? Og jeg snakker ikke bare om den homofile, jeg snakker om alle mennesker. Uten Jesus Kristus så er vi fortapt.

Elsk synderen, men hat synden.

Og jeg er ikke noe bedre! For klart, synd er synd. Og all synd fører til døden, til en evig fortapelse, dersom vi ikke tar imot Jesus til frelse. Jeg var virkelig fortapt uten Jesus! Uten Ham så er jeg ingenting. Og jeg er ikke noe bedre enn noen andre, det eneste er at jeg har tatt imot Guds nåde gjennom Jesus Kristus.

Hentet fra AskDrBrown på Facebook.

Vel, nå er homofile ekteskap ikke noe som bare strider mot tradisjonene våres, men mot Guds Ord. Og jeg mener at vi ikke bare skal godta all ugudelighet. Men jeg synes dette bildet er en god illustrasjon! For vi kjemper mot én type "ekteskap", men vi har glemt våres egne. Og Guds Ord sier klart at den som svikter sitt eget hus er VERRE enn en vantro! (1 Tim. 5,8) Burde vi ikke få ut bjelken i vårt eget øye, før vi begynner på andres flis? (Matt 7, 12-14) Helt ærlig, så tror jeg at skilsmisser i menighetene er et mye større problem i samfunnet enn homofile ekteskap.

Og jeg vet at hver gang det kommer opp saker om skilsmisse blant kristne, så sier de at Jesus tillot det. At Jesus sa at det var helt greit. Så la oss derfor se på hva Jesus sa om saken:

Det er sagt: Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. Men jeg sier dere: Hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun driver hor. Og den som gifter seg med en frakskilt kvinne, driver hor. (Matt 5, 31-32)

Fariseerne kom da til ham for å friste ham, og de sa: Er det tillatt for en mann å skille seg fra sin hustru av hvilken som helst grunn? Han svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er det ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille. De sa til ham: Hvorfor har da Moses bestemt at en skulle gi hustruen skilsmissebrev og skille seg fra henne? Han sa til dem: Fordi dere har så hårdt et hjerte, tillot Moses at dere skiller dere fra deres hustruer. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor og gifter seg med enn annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor. (Matt. 19, 3-9)

(Det samme står skrevet i Mark. 10, 2-12)

Det er egentlig enkelt. Ja, Jesus sa at Moses hadde tillatt skilsmisse ved hor (bemerk deg at han sier Moses), men det var ikke fra begynnelsen av. Når Gud skapte menneskene og innstiftet ekteskapet, så var det meningen at det ikke skulle være skilsmisse. Eneste grunnen til at skilsmisse ble til, var på grunn av harde hjerter. Så, om en velger skilsmisse så tyder det på et hardt hjerte. Og Gud har jo byttet ut steinhjertet med et hjerte av kjøtt, altså tok han ut det harde hjertet vårt når vi ble frelst. Hvorfor skal vi tillate at det blir hardt igjen ved å velge skilsmisse?

Og jeg tror virkelig på den Gud som skapte himmelen og jorden, satte hele planeter i sving og sørger for både sollys og skaper barn i mors liv, at Han kan redde et ekteskap. Jeg tror virkelig på det! Og jeg skriver ikke dette for å gi mennesker dårlig samvittighet. Jeg vil bare at mennesker skal våkne opp og innse hva de gjør. For jeg kunne lett blitt et skilsmissebarn. Jeg har vokst opp med en mamma og pappa som hadde et ulykkelig ekteskap. Og jeg har sett at Gud kan redde det som ser helt fortapt ut! For Gud hater skilsmisse! Men Han elsker å frelse, gjenopprette og lege!

Men dere skal ta vare på deres liv. Mot din ungdoms hustru må du ikke være troløs. For jeg hater skilsmisse, sier Herren, Israels Gud. Ved det dekker en sin kledning med vold, sier Herren, hærskarenes Gud. Så ta vare på deres liv og vær ikke troløse. (Malaki 2,15-16)

Istedenfor å velge skilsmisse: Kjemp for ekteskapet! Istedenfor å velsigne avgjørelsen om skilsmisse til vennene dine: Be for dem, kjemp sammen med dem og bær hverandres byrder! (Gal 6,2)

Ekteskapet var aldri meningen at det skulle være en forbannelse. Gud skapte det til å være noe godt, noe som styrket oss til stormene som vi møter utenfor hjemmet. Det var aldri meningen at stormen skulle være innad. Men det er en kamp mot familien, og Satan kjemper i mot ekteskapet med nebb og klør. Men vi har blitt gitt autoritet over all fiendens velde. Vi kan be! For vi skal ikke dømme våre brødre og søstre, selv om vi kan irettesette. Men jeg tror det kan bli en forandring i ekteskapene dersom vi går inn i bønn for Gud om å velsigne, beskytte og redde ekteskapene.

La oss ikke tilpasse oss det som Gud hater; skilsmisse. La oss i bli dannet lik denne verden, men la oss fornye våre sinn i Guds Ord og be for det som er verdifullt (Rom 12,2). Ekteskapet er verdifullt og hellig. Vi er i en ny tid; en ny tid for å velge å stå fast på Guds Ord fremfor Satan og verdens løgner! Vi skal ikke forme oss etter hvordan verden vil vi skal være. Vi skal be for en vekkelse og la verden bli forvandlet av Jesus Kristus!

Gud velsigne deg!

7 kommentarer:

 1. Du er veldig tydelig og klar på hva Guds ord sier i denne saken, det tror jeg faktisk også de fleste kristne ser! Men når vanskelighetene kommer er da ektefellene villig til å gå til Gud i ydmykhet med HELE SIN BYRDE? Her skulle menighetsledere, søsken i Herren og medvandrere være med å verne, støtte og kjempe sammen med de ulykkelige og vinne seier! For dette er ingen lettvint sak - det er en kamp!

  Tusen takk for et betimelig innlegg, og du viser vei!

  SvarSlett
  Svar
  1. Dr. Agbazara er en stor mand,denne læge hjælpe mig med at bringe tilbage til min kæreste, der bryder op med mig for et år siden med hans kraftfuld spell casting og i dag er hun tilbage tigger om at acceptere hende tilbage. så hvis du har brug for hans hjælp i et forhold eller ægteskab problemer kan kontakte ham på e-mail: ( agbazara@gmail.com ) eller WhatsApp ( +2348104102662 ). Og få løse dit problem som mig.

   Slett
 2. Helt enig med det du skriver, Ingar. Vi må ydmyke oss under Gud og gi Han hele vår byrde. Jeg tror nok grunnen til at vi ser så mange skilsmisser er fordi mennesker fortsatt har rom i hjertet som de ikke tillater Gud å komme inn i, det være enten tankebygninger, sår fra fortid, usunn forkynnelse eller syndig livsstil. Og det er ikke meningen at man skal kjempe alene! Vi må stå fast på Guds Ord, og hva Pappa Gud sier er rett og galt, men vi må ikke støte fra oss de som kommer til oss og ber om hjelp til å komme seg ut av feil livsstil. Vi ser ofte at når mennesker åpner seg og ber om hjelp, så er Gud rask med å gjenopprette. Vi skal ikke forkynne Guds klare Ord for å dømme våre søsken, men for å hjelpe dem og tjene dem. Jeg håper virkelig og ber om at det skal bli en snu i den norske menigheten, at Kristi brud vil reise seg og møte Jesus, i renhet og uten flekker! Det er virkelig en ny tid for oss, men ikke en tid for å tilpasse oss verden, men for å være lys og salt - og vinne verden for Kristus! :) Det er en kamp mot familien, men vi kan stå fast i den seier som Jesus Kristus har vunnet - Han er den eneste løsningen!

  SvarSlett
 3. Må igjen bare takke for din tydelige røst her, Victoria! Det livslange ekteskapet mellom en mann og en kvinne er ikke bare et ideal vi skal strekke oss etter, det er Guds gode ordning innstiftet og velsignet av Gud selv. Enhver annen ordning som samboerskap, likekjønnede samliv og polygami er utenfor Guds gode ordning, og Bibelen er full av eksempler på de som stiller seg utenfor Gud ord og vilje! Og ethvert ekteskap som havarerer er en sorg for Gud og en triumf for den onde... Men så VIL Gud gjenopprette det som har gått galt hvis han får slippe til. Det må være vår forkynnelse og holdning - men vi skal vi gråte og kjempe sammen med dem som sliter og vil gi opp! Må Herren se i nåde til oss alle!

  Gud velsigne deg og denne herlige bloggen! :-)

  SvarSlett
 4. Så fantastisk godt du skriver!
  Dine innlegg rører hjertet mitt! Jeg begynner å grine!
  Gud er 100% i bloggen din! Derfor blir jeg så grepet!
  Jeg kjenner deg ikke,men på bildene ser jeg Jesus i deg!
  Trist at mange er skilt! Stakkars unger! Det trengs massiv vekkelse
  i hele vesten!

  Hilsen en Ung Gutt!!

  SvarSlett
 5. Hei....Unnskyld! Sendte deg anonym mail! Men emailadressa mi
  er litt ustabil!!! Jeg har blitt glad i din blogg!! Merker Gud når jeg leser her!
  Ha en riktig God Sommer! Hilsen en Ung Gutt

  SvarSlett
 6. Dr. Agbazara er en stor mand,denne læge hjælpe mig med at bringe tilbage til min kæreste, der bryder op med mig for et år siden med hans kraftfuld spell casting og i dag er hun tilbage tigger om at acceptere hende tilbage. så hvis du har brug for hans hjælp i et forhold eller ægteskab problemer kan kontakte ham på e-mail: ( agbazara@gmail.com ) eller WhatsApp ( +2348104102662 ). Og få løse dit problem som mig.

  SvarSlett

Takk for tilbakemelding! Guds velsignelse :)