torsdag 19. september 2013

God wants you healed!

Det finnes så mange som lider med sykdom og plager i verden. Og selv om mange tror på Jesus Kristus som Frelser og Herre, så tror de ikke på ham som sin helbredelse. Det er faktisk skikkelig dumt! Ekstremt teit, rett og slett! For mens en hel verden er på vei til fortapelsen, så sliter frelste mennesker med sykdom og er av den grunn ikke i stand til å gå ut i hele verden, som Jesus befalte oss.

For like sant som Jesus kom for å dø for våre synder og stod opp igjen til vår rettferdiggjørelse, så døde han også for våre sykdommer og plager, og stod opp igjen til vår fullkomne helbredelse. Ved Jesu sår har vi fått legedom (Jes 53,5). Men mange snakker om lidelse som vi må gå igjennom som kristne, og tror at dette er sykdom. Vel, den fineste måten jeg kan omtale dette på er å kalle det tåpelig. Pappa Gud vil se deg frisk!

Og det lureste du gjør er å høre hva Pappa Gud selv sier i Sitt Ord, istedenfor å høre på religiøs forkynnelse som taler ut ifra mangel på åpenbaring om Guds kjærlighet. Ut ifra Guds Ord så vet vi at Han ønsker å se deg frisk og helbredet. Han ønsker det så mye at Jesus døde! Det er det fullkomne bildet på at Gud vil at du skal være frelst og helbredet. Klart det viktigste er å være frelst, men slik som det står skrevet i Jes 53,5 så går helbredelse og frelse som hånd i hanske. Når du tar imot Jesus som Frelser og Herre, så har du i teorien tatt imot Hans fullkomne legedom for alt annet, som en frelsespakke. Du kan bare ta i bruk det du allerede har fått.

Israelsfolket gikk igjennom ørkenen i 40 år uten hverken hovne føtter eller slitne klær, og dette var under den gamle pakt. Vet du ikke forskjellen på den nye og gamle pakt, så anbefaler jeg deg å lese hebreerbrevet, for det er viktig for å forstå hele Bibelen i rett kontekst. Det som ble skrevet under den gamle pakt er langt ifra det samme som den nye pakt.

“Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, likesom han også er mellommann for en bedre pakt, som er lovfestet på bedre løfter.” (Hebreerne 8:6-7)

 I den nye pakt så har Jesus allerede dødd for alle våre synder og sykdommer, og vi har blitt rettferdiggjort på et rettferdig grunnlag, da Han oppfylte hele loven. Ikke avskaffet, men oppfylte. Det betyr at det ikke er noe mer å legge til av gjerninger til vår frelse eller legedom, men vi kan ta imot gratis fra Guds gave gjennom Jesus Kristus.

Jesaja profeterte om Jesus og hans død i det gamle testamentet:

Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår har vi fått legedom. (Jesaja 53,4-5)


For å vise enda tydeligere at Pappa Gud ønsker deg helbredet, så viste han seg Sin vilje gjennom Jesus sin tjeneste på jorden. Hele tiden gikk han rundt å gjorde godt og helbredet mennesker. Les bare fra de første 14 kapitlene fra Matteus om hvor mye helbredelser Jesus utførte! Og enda er det mange flere å lese om.

*******

Siden dro Jesus omkring i hele Galilea; han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage hos folket. Ryktet om ham spredte seg over hele Syria, og de kom til ham med alle som hadde vondt og led av forskjellige sykdommer og plager, både de som hadde onde ånder, de månesyke og de lamme, og han helbredet dem.(Matt 4,23-24)

Jesus kom hjem til Peter og så at svigermoren hans lå til sengs med feber. Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Hun sto opp og stelte for ham. Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja: Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. (Matt 8,14-17)

 Der bar de til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Vær frimodig, sønn, syndene dine er tilgitt.» Noen av de skriftlærde sa da med seg selv: «Denne mannen spotter Gud.»  Men Jesus så hva de tenkte, og sa: «Hvorfor går dere med onde tanker i hjertet?  Hva er lettest å si: ‘Syndene dine er tilgitt’ eller: ‘Stå opp og gå’?  Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vender han seg til den lamme: «Stå opp, ta båren din og gå hjem!»  Og mannen reiste seg og gikk hjem. (Matt 9,2-7)

Mens han talte til dem om dette, kom en forstander og kastet seg ned for ham og sa: «Datteren min er nettopp død, men kom og legg hånden din på henne, så får hun leve.» Jesus reiste seg og fulgte med ham sammen med disiplene sine.Nå var det en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun nærmet seg Jesus bakfra og rørte ved dusken på kappefliken hans, for hun sa til seg selv: «Om jeg bare får røre ved kappen hans, blir jeg frisk.» Jesus snudde seg, og da han fikk øye på henne, sa han: «Vær frimodig, datter! Din tro har frelst deg.» Og kvinnen ble frisk fra samme stund.
   
Da Jesus kom til forstanderens hus og fikk se fløytespillerne og den støyende flokken, sa han: «Gå ut! Jenta er ikke død, hun sover.» De bare lo av ham. Så snart folkemengden var sendt ut, gikk han inn og tok jenta i hånden, og hun reiste seg opp.  (Matt 9, 18-25)

Etter at Jesus var kommet i hus, gikk de blinde inn til ham, og han spurte dem: «Tror dere at jeg kan gjøre dette?» «Ja, Herre», svarte de. Da rørte han ved øynene deres og sa: «Det skal bli som dere tror.» Og straks ble øynene deres åpnet. (Matt 9,28-30) 

Mens de var på vei ut, kom noen til ham med en mann som var stum og hadde en ond ånd. Da den onde ånden var drevet ut, kunne den stumme tale. (Matt 9,32-33)

Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. (Matt 9,35)

Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. (Matt 11,5)

Store folkemengder fulgte med ham, og han helbredet dem alle. (Matt 12,15)

Folk der på stedet kjente ham igjen og sendte bud rundt i hele området, og de kom til ham med alle som var syke. De ba om at de bare måtte få røre ved dusken på kappefliken hans. Og alle som gjorde det, ble friske. (Matt 14,35-36)

******

Jesus elsker deg og ønsker å se deg helbredet, på alle områder! Om du sliter med sykdom eller plager, så be denne bønnen:

"Takk, Herre Jesus for at du døde for mine synder og sykdommer. Sykdom og plager er under forbannelsen, så takk for at Du har frikjøpt meg for enhver forbannelse, ved at du ble til en forbannelse for meg da du døde på korset. Takk for at ved Dine sår så har jeg fått legedom og jeg velger nå å ta autoritet over enhver sykdom og plage i min kropp; I Jesu navn så er jeg frisk. Amen!"

Om du er i nærheten av Myrvåg så er du velkommen til THE ROCK hver søndag kl 17.00 og vi vil gjerne be for deg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for tilbakemelding! Guds velsignelse :)