torsdag 28. mai 2009

Profeti av 90 år gammel kvinne i Valdres

Synet til den 90 år gamle kvinnen i Valdres Tilrettelagt innledning og kommentarer av Lisa Kristiansen.

Dette synet som den 90 år gamle kvinnen i Valdes hadde fått av Gud, - ble fortalt til Emanuel Minos i 1968. Minos hadde noen møter i Valdres, - hvor han kom i kontakt med denne kvinnen. Han tok og skrev det ned og la papiret i en skuff… Nå ca 30 år senere fant han det frem igjen, - og deler det budskapet som kvinnen delte med ham..

Dette synet har vakt stor oppsikt. Og det har blitt gjengitt i aviser, blader og tidsskrifter som i traktater. Og noen ganger ikke helt korrekt. Jeg har selv lest flere utgaver av dette synet, - og sett at det er forskjeller i gjengivelsen av det. Derfor har jeg gått til hovedkilden for å få det gjengitt slik det opprinnelig ble gitt til Emanuel Minos av denne kvinnen. Det er av den største viktighet at slike syn blir korrekt gjengitt for at det ikke skal føre til noen som helst avvik og feil informasjon, - og heller ikke tillegge Gud noe som Han skal ha vist, - som Han ikke har gjort... Derfor har jeg gått til Emanuel Minos sin bok ”Fra Reykjavik til Jerusalem” og skriver synet ordrett derfra, - hvor Minos selv bekrefter min uttalelse om forskjellige gjengivelser som er kommet ut, og hvor han begynner med denne innledningen til synet som denne kvinnen fortalte ham om:

Her blir det gjengitt som det ble nedtegnet (av Emanuel Minos). Og det blir delt inn i fire avsnitt eller bolker.

Synet

Den gamle kvinnen fortalte:

- Det var som et kart ble rullet opp foran meg. Jeg så det med mine naturlige øyne. På kartet var alle verdensdeler nedtegnet. Jeg merket meg Europa, Skandinavia og Norge. Det jeg fikk se var foreteelser som gjaldt tiden før Jesus kommer igjen, og den tredje verdenskrig bryter ut.

I Før Jesus kommer igjen og den tredje verdenskrig bryter ut, blir det avspenning. Det blir en lang fredsperiode mellom stormaktene (+ Minos tilleggskommentar under en forkynnelse til dette punkt, - som jeg har hørt på en kassett: husk på at dette var i 1968 når den kalde krigen var på sitt høyeste). Folk kommer til å legge langsiktige planer. I vårt land blir det nedrustning, og vi blir igjen uforberedt som 9. april 1940. Den tredje verdenskrig begynner på en måte ingen har ventet, og fra et helt uventet hold.

II Det blir et frafall uten sidestykke fra sann og ekte kristendom. Det blir stor lunkenhet blant de troende. De blir ikke lenger åpne og mottakelige for ransakende, budskap. Folk vil ikke så gjerne høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. En ny slags forkynnelse overtar talestolene. Det er å søke lykke, fremgang og materiell velstand. En slags lykkeforkynnelse griper om seg. Kirkene begynner å stå tomme. Det samme skjer med bedehusene og vekkelseslokalene. De troende vil ikke etterfølge Jesus på den smale Korsvegen. Underholdning, kunst og kulturaktiviteter overtar mer og mer plassen for vekkelse, nød, anger og botsmøter.

III Det blir moraloppløsning som vi ikke har opplevd tidligere. Folk lever som gifte uten å være gift. (+ Minos sin kommentar: Den gang hadde vi ikke begrepet samboer. Så kvinnen uttrykte det på sin måte). Det blir stor urenhet før ekteskapet. Og det blir veldig utroskap i ekteskapet. Ja, selv i de kristne ekteskapene gjør utroskapen seg gjeldende, og blir oppløst. Perverse synder begynner også å gripe om seg. Og det blir til og med godtatt i kristne kretser.

Tv`en kommer til å spille stor rolle. Det blir mange tv-stasjoner (+ Minos sin tilleggskommentar: Den gang hadde vi ikke ordet kanaler og tv`en var akkurat kommet til Norge, - så den gamle kvinnen brukte ordet stasjoner, - etter det som ble brukt om radio). Tv`en blir full av vold. Volden blir underholdning for menneskene på denne tiden. Og den volden som folk ser på Tv, kommer til slutt å prege byer og bygder. Det blir også vist intime samlivsscener. De mest intime forhold som tilhører ekteskapet kommer åpenlyst til å bli vist på Tv. ( + Minos sin tilleggskommentar: Da bet ble sagt sa jeg et dette ikke var tillatt i offentlige sendinger. Vi hadde den gangen en varsomhetsplakat, som ikke tillot obscøne scener. Da sa hun med hevet røst: ”Den kommer de ikke til å bry seg om, når tiden er inne.”)

IV Folk fra fattige land strømmer til de rike landene. De kommer til Europa, til Skandinavia, og også til Norge. Det blir mange av dem. Og folk begynner å mislike dem, og de blir hårde imot dem. (+ Minos sin tilleggskommentar: Da hun sa det begynte hun å gråte). De blir mer og mer behandlet som jødene under krigen. Da er målet for våre synder fullt. Krigen bryter ut. Først som en liten konflikt, en ubetydelig konflikt. Men den slutter ikke. Den tiltar og brer seg. Til slutt utvikler det seg til en stor krig. Mot slutten av den store krigen blir fryktelige våpen tatt i bruk, bl.a. atomvåpen. Luft, jord og vann blir forgiftet og ødelagt. Folk fra de industrialiserte land, Amerika, Europa, Australia, Japan og andre liknende områder, må flykte. De kan ikke bo der lenger. De forsøker å komme til de fattigste land som har unngått det verste. Men de vil ikke være villige til å ta imot dem.

Dette har jeg kopiert direkte fra denne siden:
http://www.evigliv.com/Profetisk%20Tid/Profetier_01_Kvinne_fra_Vadres.htm

7 kommentarer:

 1. Så spør man :
  Hva kan dokumenter at dette ble forfattet noen ti-år tilbake ?

  SvarSlett
 2. Emanuel Minos er mer enn god nok dokumentasjon for meg.

  SvarSlett
 3. Fikk utdelt denne profetien i papirform da jeg var på et møte med Emanuel Minos for 12 år siden. Nå er det jo faktisk 42 år siden damen fikk denne profetien. Tror det nærmer seg...

  SvarSlett
 4. Til anonym nr 1: Jeg har ingen bevis, det får du tro eller ikke tro. Derimot er det ikke alt i denne profetien som er oppfylt, så vi skal nok alle få se om den er sannhet eller løgn.

  Jeg tror.. Altså, jeg kjenner den Ånd som er i meg - og Han avslører dersom det er løgn :)

  SvarSlett
 5. Dette er nok altfor sant. Og vi ser mer og mer av oppfylleslen dag for dag.

  Så nå gjelder det og være rede. Vi må fremfor alt
  ha bekjendt våre synder og ha vårt livssamfunn med Jesus Kristus iorden -.
  Dette er viktig nå i vår tid -.N.B.

  SvarSlett
 6. Takk og amen! Vi kommer nok snart til den tid hvor vi står med oljeflasken.. er den tom eller fylt? Er vi rede?

  Det er på tide med en brann i Norge! "Våkn opp du som sover, stå opp fra det døde og Kristus skal lyse for deg"

  SvarSlett
 7. Dere kan jo også høre profetien, spilt inn fra en gammel kassett: http://www.youtube.com/watch?v=BbW8jgbmj4I

  Det er mange år siden profetien kom, men tenk så bra den passer. Gud er mektig og evig god.

  Hilsen Kristen.

  SvarSlett

Takk for tilbakemelding! Guds velsignelse :)